Đề cương ôn tập HK2 Toán 11 – THPT Yên Hòa – Hà Nội 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 11. Đây là một trong những bộ đề cương ôn tập môn Toán lớp 11 của trường THPT Yên Hòa – Hà Nội năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề cương gồm 29 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm và tự luận. Đây là những nội dung tiêu biểu có khả năng xuất hiện trong đề thi học kỳ 2 môn Toán 11 của trường. Mục đích của bộ đề cương nhằm giúp các bạn học sinh có thể ôn tập tốt các chuyên đề: dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vectơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc …

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Toán 11

Cho hàm số: y = f(x) = x^3 – 3x^2 + 2 (C).

 • a/ Chứng minh rằng phương trình f(x) = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
 • b/ Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục Oy.
 • c/ Viết phương trình tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng y = 9x + 2018.
 • d/ Chứng minh rằng qua A(0;2) kẻ được 2 tiếp tuyến với (C), viết phương trình các tiếp tuyến đó.
 • e/ Tìm các điểm nằm trên đường thẳng y = – 2 để từ đó kẻ được 3 tiếp tuyến với (C).

Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm AB, CD, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.

 • 1) Chứng minh rằng: AO vuông góc với CD, MN vuông góc với CD.
 • 2) Tính góc giữa AC và BN, MN và BC.

Xét hai câu sau:

(1) Phương trình x^3 + 4x + 4 = 0 luôn có nghiệm trên khoảng (-1;1).
(2) Phương trình x^3 + x – 1 = 0 có ít nhất một nghiệm dương bé hơn 1.

Trong hai câu trên:

 • A. Chỉ có (1) sai.
 • B. Chỉ có (2) sai.
 • C. Cả hai câu đều đúng.
 • D. Cả hai câu đều sai.

Xem thêm: Đề cương Toán 11 giữa HK2 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội 2019