Đề cuối kì 2 toán lớp 2 – THCS An Thạnh có đáp án chi tiết

Ngay sau đây dapandethi xin mời các em và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2. Đây là một trong những đề thi học kì 2 lớp 2 của trường TH An Thạch năm 2017.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Và ngay sau đây xin mời các em cùng các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CÙ LAO DUNG
  KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2016 – 2017
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2B
  MÔN: TOÁN 2
  Thời gian: 40 phút

  Bài 1 (1 điểm):

  a) Đọc, viết các số thích hợp vào ở bảng sau :

                      Đọc số           Viết số
  Chín trăm ba mươi hai
  Bốn trăm mười tám
                   502
                   600

  b) Điền dấu > ,.< , = ?

  819 □ 828           512 □ 521           908 □ 809                   693 □  693

  Bài 2 (1 điểm):

  Khoanh vào chữ cái câu trả lời đúng:

  a) 0 : 4 = ? M1

  • a. 0
  • b . 1
  • c. 4
  • d. 40

  b) 4: 1 = ?

  • a. 0
  • b. 1
  • c. 4
  • d. 40

  Bài 3: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

  537 + 85

  100 – 65

  8 x 3

  36 : 4

  Bài 4: Tính: (1 điểm):

  36 : 4 + 56 =                                          4 x 8 – 17 =

  Bài 5 (1 điểm): Viết số thích hợp vào ô trống:

  a) ….. = 1000m                                       b) 5m = …..cm

  c) 40dm + 10dm = …..dm                       d) 39m – 20m = ….m.

  Bài 6 (2 điểm): Lớp 2A trồng được 250 cây hoa, lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A 50 cây hoa. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây hoa?

  Bài 7 (1 điểm):

  Bài 8 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (như hình vẽ):

  a) Số hình chữ nhật là:

  • A. 1
  • B.2
  • C.3
  • D.4

  b) Số hình tam giác là:

  • A. 2
  • B.3
  • C.4
  • D.5

  Bài 9 (1 điểm): Tìm x:

  • a ) x + 78 = 582
  • b) 45 : x = 5

  Bài 10 (1 điểm): Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số?

  ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II

  MÔN TOÁN LỚP 2 (Thời gian: 40 phút)

  Bài 1 (2 điểm):

  a) Đọc, viết các số thích hợp vào ở bảng sau :

                      Đọc số           Viết số
  Chín trăm ba mươi hai

  932 (0,25đ)

  Bốn trăm mười tám

  418 (0,25đ)

  Năm trăm lẻ hai (0,25đ)

  502

  Sáu trăm (0,25đ)

  600

  b)  Điền đúng mỗi bài (0,25đ)

  819 < 828           512 < 521              908 > 809         693 = 693

  Bài 2 (1 điểm):  a) Chọn a; b) Chọn c

  Bài 3:

  537 + 85 = 622

  100 – 65 = 35

  8 x 3 = 24

  36 : 4 = 9

  Bài 4 Tính nhẩm: (Mỗi bài 0.5 đ)

  56 + 36 : 4 = 56 + 9                   4 x 8 – 27 = 32 – 17
  = 65                                           = 15

  Bài 5 (1 điểm): Viết số thích hợp vào ô trống: Đúng mỗi bài (0,25đ)

  a) 1km = 1000m                          b) 5m = 500 cm

  c) 40dm + 10dm = 50 dm             d) 39m – 20m = 19 m

  Bài 6 (1 điểm): Lớp 2A trồng được 250 cây hoa, lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A 50 cây hoa. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây hoa?

  Bài làm

  Số cây hoa lớp 2B trồng được là: 0,25đ

  250 – 50 = 200 (cây) 0,5đ

  Đáp số: 200 cây hoa 0,5đ

  Bài 7 (1 điểm): Đúng mỗi bài (0,5đ)

  Bài 8 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (như hình vẽ):

  Đúng mỗi bài (0,5đ)

  • a) Số hình chữ nhật là: C
  • b) Số hình tam giác là: B

  Bài 9 (1 điểm): Tìm x:

  a ) x + 78 = 502                 b) 45 : x = 5

  x = 582 – 78                         x = 45 : 5

  x = 504                                 x = 9

  Bài 10:

  Số tròn chục lớn nhất là 90

  Số chẳn lớn nhất có một chữ số là 8

  Hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số 82

  (HS chỉ cần nêu được kết quả 82 là được)

  Như vậy trên đây dapandethi đã chia sẻ với các em và các bậc phụ huynh bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án đầy đủ chi tiết rồi. Hi vọng với bộ đề thi này, các em sẽ ôn tập và chuẩn bị tốt kiến thức để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 của mình đạt kết quả cao nhất.