Dưới đây là đáp án tham khảo đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa mới nhất. Các em có thể tham khảo để rèn luyện cũng như củng cố kiến thức của mình một cách tốt nhất.

Đề minh họa môn Địa tốt nghiệp THPT 2020

[caption id="attachment_14084" align="alignnone" width="728"] Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Địa 2020[/caption]

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Địa tốt nghiệp THPT 2020

[caption id="attachment_14085" align="alignnone" width="691"] Đáp án đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Địa 2020[/caption]