Đáp án đề thử sức trước kỳ thi THPTQG môn Toán – Toán Học Tuổi Trẻ (Đề số 6)

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia Toán Học Tuổi Trẻ đề số 6.

Nội dung bộ đề thi thử được biên soạn gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm. Trong đó cấu trúc đề tương tự với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thử sức THPT Quốc gia Toán Học Tuổi Trẻ và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thử sức trước kỳ thi THPTQG môn Toán – Toán Học Tuổi Trẻ (Đề số 6)

Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp 12A không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là?

  • A. Không có học sinh nào trong lớp 12A chấp hành luật giao thông.
  • B. Mọi học sinh trong lớp 12A đều chấp hành luật giao thông.
  • C. Có một học sinh trong lớp 12A chấp hành luật giao thông.
  • D. Mọi học sinh trong lớp 12A không chấp hành luật giao thông.

Người ta phỏng vấn 100 người về ba bộ phim A, B, C đang chiếu thì thu được kết quả như sau:

Bộ phim A: có 28 người đã xem.
Bộ phim B: có 26 người đã xem.
Bộ phim C: có 14 người đã xem.

Có 8 người đã xem hai bộ phim A và B.
Có 4 người đã xem hai bộ phim B và C.
Có 3 người đã xem hai bộ phim A và C.
Có 2 người đã xem cả ba bộ phim A, B và C.

Số người không xem bất cứ phim nào trong cả ba bộ phim A, B, C là?

Có 13 tấm thẻ phân biệt trong đó có một tấm thẻ ghi chữ ĐỖ, một tấm thẻ ghi chữ ĐẠI, một tấm thẻ ghi chữ HỌC và mười tấm thẻ đánh số từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên từ đó ra 7 tấm thẻ. Tính xác suất để rút được 7 tấm thẻ theo thứ tự: ĐỖ, ĐẠI, HỌC, 2, 0, 1, 9.

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia Toán lần 3 THPT chuyên Quốc học Huế

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan