Đáp án đề thi vào lớp 10 thành phố Hải Dương môn Văn 2019

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn của thành phố Hải Dương năm học 2019 – 2020, được tổ chức thi vào sáng ngày 2/6/2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Đề thi vào lớp 10 thành phố Hải Dương môn Văn năm 2019

  • Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Do tác phẩm nào sáng tác?
  • Câu 2: Em hiểu “Sống như sông như suối” là sống như thế nào?
  • Câu 3: Hãy tìm và nêu ngắn gọn tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ

Đáp án đề thi vào lớp 10 thành phố Hải Dương môn Văn 2019