Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 – THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định môn Văn chung có đáp án chi tiết năm học 2019 – 2020.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 – THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Câu 2: (1.0 điểm) Thông hiểu

Trong các tổ hợp từ sau đây, những tổ hợp từ nào là thành ngữ?Giải thích ngắn gọn nghĩa của các thành ngữ đó.

  • a. Đi một ngày đàng học một sang khôn.
  • b. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
  • c. Nói như dùi đục chấm mắm cáy.
  • d. Màn trời chiếu đất.
  • e. Chó treo mèo đậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Liên Quan