Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 THPT Tam Đảo 2

Xin chào các bạn! Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 của trường THPT Tam Đảo 2. Đây cũng là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 12 với mục đích ôn thi THPT Quốc gia 2019.

Nội dung bộ đề thi gồm 5 trang, tổng thời gian làm bài là 60 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề với mã đề 001 và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích nội dung bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh

Question 18. After he

his work, he went straight home.

 • A. would finish
 • B. has been finishing
 • C. has finished
 • D. had finished

Question 19. Let’s try to get home quickly before the rain really

.

 • A. sets down
 • B. sets on
 • C. sets off
 • D. sets in

Question 20. The scientist

invention was a success became famous.

 • A. whose
 • B. which
 • C. who
 • D. that

Question 21. Nowadays, people spend more time watching TV than reading books. But

fact, TV has not killed reading.

 • A. for
 • B. upon
 • C. at
 • D. in

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPTQG Tiếng Anh 2019 – THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài viết nên xem

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan