Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia Toán lần 2 chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mới nhất của trường THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Nội dung bộ đề thi thử được biên soạn với 6 mã đề: 143, 177, 211, 245, 279, 313. Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan. Với hình thức và cấu trúc tương tự đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi thử và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia Toán lần 2 trường chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk

  Ta vẽ hai nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của nửa đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình tròn đường kính AB có bán kính bằng 4 và góc BAC = 30 độ. Diện tích hình (H) (phần tô đậm) bằng?

  Một người vay ngân hàng 90.000.000 đồng theo hình thức trả góp trong 3 năm. Mỗi tháng người đó phải trả một số tiền bằng nhau. Giả sử lãi suất trong toàn bộ quá trình trả nợ không đổi là 0.8 % trên tháng. Tổng số tiền người đó phải trả trong toàn bộ quá trình trả nợ là?

  Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f(x). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = |f(x + 1) + m| có 7 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng?

  Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPTQG Toán lần 2 THPT Trần Phú – Quảng Ninh