Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia Sử lần 1 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Hôm nay dapandethi xin được tiếp tục chia sẻ với các bạn bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 của trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương năm học 2018-2019 mới nhất.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề thi có mã đề 132, đề gồm 07 trang với 40 câu hỏi và bài tập hình thức trắc nghiệm. Trong đó tổng thời gian làm bài là 50 phút. Nội dung bộ đề thi với cấu trúc đề bám sát đề minh họa Lịch sử 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử

Yếu tố chủ quan quyết định đến thắng lợi trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là?

 • A. ý thức dân tộc và sự trưởng thành của lực lượng xã hội ở các nước thuộc địa.
 • B. giai cấp tư sản dân tộc ngày càng đông về số lượng, ý thức được sứ mệnh của mình.
 • C. giai cấp công nhân xuất hiện và ngày càng trưởng thành, từng bước bước lên vũ đài chính trị.
 • D. sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc.

Đâu là công thức tổng quát về chiến lược “Chiến tranh cục bộ” mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam?

 • A. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu + vũ khí, trang bị, cố vấn Mĩ.
 • B. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ là chủ yếu + vũ khí, trang bị, cố vấn Mĩ.
 • C. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + Quân đồng Minh + quân đội Sài Gòn + cố vấn, trang bị kĩ thuật của Mĩ.
 • D. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đồng minh của Mĩ là chủ yếu + vũ khí, trang bị, cố vấn Mĩ.

Ý nào không phản ánh hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh để lại?

 • A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ diễn ra cuộc chiến tranh thế giới mới.
 • B. Lợi dụng Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đe dọa an ninh thế giới.
 • C. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người để chạy đua vũ trang.
 • D. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ bị phá vỡ.

Xem thêm: Đáp án đề thi chuyên đề Lịch sử 12 lần 3 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc 2019