Đáp án đề thi thử THPT QG môn Tiếng Anh – Đoàn Thượng – Hải Dương lần 2

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 lần 2 của trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề thi được biên soạn với mã đề 136 gồm 05 trang. Trong đó nội dung bộ đề được được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu Tiếng Anh THPT. Với tổng thời gian làm bài là 60 phút. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2019

The author mentions the extinction of the dinosaurs in the 2nd paragraph to emphasize that.

 • A. Earth’s climate has changed significantly since the dinosaurs’ extinction.
 • B. not all mass extinctions have been caused by human activity.
 • C. the cause of the dinosaurs’ extinction is unknown.
 • D. actions by humans could not stop the irreversible process of a species’ extinction.

 With which of the following statements would the author be most likely to agree?

 • A. Technology will provide solutions to problems caused by the destruction of ecosystems.
 • B. Human influence on ecosystems should not be a factor in determining public policy.
 • C. Humans should be more conscious of the influence they have on ecosystems.
 • D. The extinction of a few species is an acceptable consequence of human progress.

You couldn’t have made a very good impression on them.

 • A. It is impossible that the effect you made on them was particularly positive.
 • B. You seem to have impressed them very unfavourably.
 • C. Something appears to have made them think you are unsuitable.
 • D. You should have tried harder to make them think well of you.

Xem thêm: Đáp án đề thi chuyên đề Tiếng Anh 12 lần 3 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc 2019