Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2019 Sở GD Hải Dương

Cập nhật chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2019 – 2020 của Thành Phố Hải Dương, đáp án được Ban chuyên môn hướng dẫn giải chi tiết.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2019 thành phố Hải Dương

Câu 3:

1.  Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 4 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong  một ngày theo quy định. Vì thế xưởng đã hoàn thành theo kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2019 Sở GD Hải Dương