Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 Chuyên KHTN năm 2019

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 môn Toán vòng 1 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm học 2019 – 2020.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Chuyên KHTN năm 2019

Câu III. Cho hình vuông ABCD, đường tròn (O) nội tiếp hình vuông ABCD tiếp xúc với các cạnh AB, AD lần lượt tại các điểm E, F. Gọi giao điểm của CE và BF là G.

  • 1. Chứng minh rằng năm điểm A, F, O, G, E cùng nằm trên một đường tròn
  • 2. Gọi giao điểm của FB và đường tròn (O) là M (M khác F). Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng BG.

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 Chuyên KHTN năm 2019