Đáp án đề thi KSCL Toán 12 lần 1 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề KSCL Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL học bồi dưỡng của trường THPT Nông Cống lần 1.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 190 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó nội dung bộ đề thi với 50 câu hỏi và bài toán thuộc chương trình Toán 10, Toán 11Toán 12 đã học. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 12 lần 1 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa

Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = -3 khi x → +∞ và lim f(x) = 3 khi x → -∞. Chọn mệnh đề đúng.

  • A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = -3.
  • C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
  • D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = -3.

Có hai cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi đều có hai loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong hai giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, biết xác suất để lấy được hai quả trứng lành là 55/84. Tìm số trứng lành trong giỏ A.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ΔABC nội tiếp đường tròn tâm I(2;2), điểm D là chân đường phân giác trong của góc BAC. Đường thẳng AD cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔABC tại điểm thứ hai là M (khác A). Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết điểm J(-2;2) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔACD và phương trình đường thẳng CM là: x + y – 2 = 0. Tìm tổng hoành độ của các đỉnh A, B, C của tam giác ABC.

Xem thêm: Đề KSCL Toán THPT QG trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan