Đáp án đề thi KSCL Toán 11 lần 2 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc 2019

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 11 lần 2 mới nhất của trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi với mã đề 002 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Nội dung bộ đề với 50 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết nay sau đây.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 11 lần 2 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Trên mặt phẳng có 2017 đường thẳng song song với nhau và 2018 đường thẳng song song khác cùng cắt nhóm 2017 đường thẳng đó. Số hình bình hành nhiều nhất có thể được tạo thành có đỉnh là các giao điểm nói trên bằng?

Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang cân.
  • B. Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang.
  • C. Đường thẳng chứa các cạnh bên của hình chóp cụt đồng quy tại một điểm.
  • D. Trong hình chóp cụt thì hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và các tỉ số các cặp cạnh tương ứng bằng nhau.

Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng ba số hạng đầu bằng 148/9, đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức T = a – b + c – d.

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội