Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham khảo bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 12 năm học 2018-2019. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 12 môn Toán của trường THPT Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh. Bộ đề thi sau đây với mã đề 132 được biên soạn theo hình thức tương tự như đề thi THPT Quốc gia. Với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tổng thời gian làm bài là 90 phút.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 16/09/2018. Nội dung kiểm tra hướng đến gồm: nội dung chương trình Toán 11, chủ đề khảo sát và đồ thị hàm số, khối đa diện và thể tích. Sau đây chúng ta cùng tham khảo bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 12 có đáp án chi tiết sau đây!

Trích đề thi KSCL môn Toán 12 - THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh 2018-2019

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên đoạn [a;b]. Ta xét các khẳng định sau:

  1. Nếu hàm số y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0 ∈ (a;b) thì f(x0) là giá trị lớn nhất của f(x) trên [a;b].
  2. Nếu hàm số y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0 ∈ (a;b) thì f(x0) là giá trị nhỏ nhất của f(x) trên [a;b].
  3. Nếu hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x0 và đạt cực tiểu tại điểm x1 (x0, x1 ∈ (a;b)) thì ta luôn có f(x0) > f(x1).

Số khẳng định đúng là?

Cho hai đường thẳng cố định a và b chéo nhau. Gọi AB là đoạn vuông góc chung của a và b (A thuộc a, B thuộc b). Trên a lấy điểm M (khác A), trên b lấy điểm N (khác B ) sao cho AM = x, BN = y, x + y = 8. Biết AB = 6, góc giữa hai đường thẳng a và b bằng 60 độ. Khi thể tích khối tứ diện ABNM đạt giá trị lớn nhất hãy tính độ dài đoạn MN (trong trường hợp MN = 8).

Cho hàm số y = (x + 1)/(2 – x). Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
  • B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (-∞;2) ∪ (2;+∞).
  • C. Hàm số đã cho đồng biến trên R.
  • D. Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Các bạn có thể download và tải về file Word tại đây: Download File Word

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Toán 12 – Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1 2018-2019