Đáp án đề thi kiểm tra 45 phút chương 1 – Đại số và giải tích 11

Xin chào các em! Và ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đáp án và đề thi kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 chương 1.

Đây là bộ đề kiểm tra 45 phút Đại số và giải tích 11 trong chương trình khuôn khổ chương 1. Dưới đây là đề thi kiểm tra Toán 11 chương 1 các em có thể tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại Số chương 1 lớp 11 (Đề số 1)

Câu 1. (2,0 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

Câu 3. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

  • a) cos2x + 3sinx – 3 = 0
  • b) √3sin3x – cos3x = 2sin2x
  • Câu 4. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
  • a) 2sinx + cosx – sin2x – 1 = 0
  • b) sin2 4x – cos26x = sin (10x + 21π/2)

Đáp án đề kiểm tra đại số lớp 11 chương 1 đề số 1

CÂU BÀI GIẢI ĐIỂM
  

 

 

 

 

1

 

a

(1,0)

Hàm số xác định   ⇔cosx -1 # 0⇔ cosx # 1

⇔ x≠ k2π, k ∈ Z

Vậy tập xác định của hàm số : D = R \{k2π, k ∈ Z}

0,50,5
b

(1,0)

0,5

0,5

Đáp án câu 2:

Đáp án câu 3:

Đáp án câu 4:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại Số chương 1 lớp 11 (Đề số 2)

Câu 1. (2,0 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

  • a)  cot (3x +600) = – √3
  • b) 2cos2x + √3 = 0

Câu 3. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

  • a) 2 sin2x + 5 cosx =5
  • b) √3cos3x – sin3x = 2cos2x

Câu 4. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) sin6x + sin2x +2sin2x =1

 

 

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 11 chương 1 – Đề 2

Đáp án câu 1

Đáp án câu 2

Đáp án câu 3

Đáp án câu 4

Tổng kết

Như vậy trên đây Dapandethi đã chia sẻ với các em 2 bộ đề kiểm tra Toán 11 chương 1 –  1 tiết hay nhất. Kèm đap án và lời giải chi tiết. Hi vọng sẽ giúp các em ôn tập cũng như tham khảo một cách tốt nhất. Chúc các em đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 1 tới đây.