Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 12 sở GD&ĐT Khánh Hòa 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 12 của sở GD&ĐT Khánh Hòa năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi có mã đề 132 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài thi dành cho học sinh là 90 phút. Trong đó kỳ thi được diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án mã đề 132, 209, 357, 485 ngay sau đây.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 sở GD&ĐT Khánh Hòa

Khối đa diện đều loại {p;q} là khối đa diện lồi mà mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng q mặt. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối lập phương.
  • B. Khối đa diện đều loại {3;5} là khối mười hai mặt đều.
  • C. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối bát diện đều.
  • D. Khối đa diện đều loại {5;3} là khối hai mươi mặt đều.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 12 sở GD&ĐT Bắc Giang 2019