Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Sau đây đáp án đề thi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 11. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội. Nội dung bộ đề thi có mã đề 111 gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm 5:5.

Trong đố nội dung phần trắc nghiệm gồm 25 câu, phần tự luận gồm 3 câu. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội

Học sinh A trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng dần và có tổng là 10. Học sinh B chỉ nhớ được là dãy tăng. Tính xác suất để
B mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại (không cho mở nữa).

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

  • A. Phép tịnh tiến không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
  • B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
  • C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.
  • D. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu