Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 11. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của trường THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam. Nội dung bộ đề thi với mã đề 132 được biên soạn để kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 11 của học sinh.

Trong đó nội dung bộ đề gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi hết kỳ 1 Toán 11 trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng cũng song song với đường thẳng đó.
  • C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.
  • D. Nếu hai đờng thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành ABCD. Gọi Ax,By, Cz, Dt lần lượt là các đường thẳng song song với nhau đi qua A, B, C, D và nằm về cùng một phía của mặt phẳng (P) đồng thời không nằm trong mặt phẳng (P). Một mặt phẳng (α) lần lượt cắt Ax,By, Cz, Dt lần lượt tại A’, B’, C’, D’ biết BB’ = 5,2cm; CC’ = 8,6cm; DD’ = 7,8cm. Tính AA’.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội