Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đáp án đề thi học kỳ 1 Toán lớp 11. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu. Nội dung bộ đề thi gồm 2 bài thi, bài thi trắc nghiệm gồm 02 trang với 20 câu, chiếm 4,0 điểm. Bài thi tự luận gồm 4 câu, chiếm 6,0 điểm. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

  Chọn khẳng định SAI.

  • A. Qua ba điểm phân biệt xác định được một và chỉ một mặt phẳng.
  • B. Qua 2 đường thẳng phân biệt cắt nhau xác định được một và chỉ một mặt phẳng.
  • C. Qua 2 đường thẳng phân biệt và song song xác định được một và chỉ một phẳng phẳng.
  • D. Qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng xác định được một và chỉ một mặt phẳng.

  Cho hình đa giác đều (H) có 36 đỉnh, chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của hình (H). Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành hình vuông?

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC) là:

  • A. Đường thẳng qua S và song song với AB.
  • B. Đường thẳng SO.
  • C. Đường thẳng qua S và song song với AD.
  • D. Không có giao tuyến.

  Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên