Đáp án đề thi HK1 Toán 9 phòng GD&ĐT Thị Xã Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 9. Đây là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 9 của phòng GD&ĐT Thị Xã Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu. Nội dung bộ đề thi được biên soạn theo hình thức tự luận, gồm 1 trang với 5 bài toán.

Với thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, kỳ thi nhằm đánh giá lại tất cả những kiến thức Toán 9 học sinh đã được truyền đạt trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề thi có lời giải chi tiết và thang chấm điểm.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 9 phòng GD&ĐT Thị Xã Phú Mỹ

Cho đường tròn tâm O đường kính AB và C là một điểm trên đường tròn (C khác A và B). Kẻ CH vuông góc với AB tại H. Gọi I là trung điểm của AC; OI cắt tiếp tuyến tại A của (O) tại M; MB cắt CH tại K.

  • a) Chứng minh: OI ⊥ AC và tam giác ABC vuông tại C.
  • b) Chứng minh MC là tiếp tuyến của (O).
  • c) Chứng minh K là trung điểm của CH.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng (d1): y = 2x + 2 và (d2): y = -1/2.x – 2. Gọi C là giao điểm của (d1), (d2). Hai đường thẳng (d1) và (d2) cắt trục Oy theo thứ tự tại D và E.

  • a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.
  • b) Tìm tọa độ các điểm C, D, E.
  • c) Tính diện tích tam giác CDE.

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 Toán 9 phòng GD&ĐT Bình Thạnh – TP. HCM