Đáp án đề thi HK1 Toán 9 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 9. Đây là mộ trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 9 của phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội. Nội dung bộ đề thi gồm 5 bài toán tự luận, các dạng toán bao gồm: tính giá trị biểu thức, giải phương trình, tính – rút gọn và tìm GTLN – GTNN của biểu thức, đồ thị hàm số bậc nhất, bài toán đường tròn …

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Tổng thời gian làm là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  Trích dẫn đề thi HK1 Toán 9 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội

  Cho x, y, z là các số dương thay đổi thỏa mãn: xy + yz + zx = 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = 3x^2 + 3y^2 + z^2.

  Cho hàm số bậc nhất y = (m – 1)x – 4 (d) (m khác 1).

  • 1) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.
  • 2) Tìm m để (d) song song với đồ thị hàm số y = -3x + 2 (d1).
  • 3) Tìm m để (d) cắt đồ thị hàm số y = x – 7 (d2) tại một điểm nằm ở bên trái trục tung.

  Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến Bx của (O). Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB có chứa Bx, lấy điểm M thuộc (O) (M khác A và B) sao cho MA > MB. Tia AM cắt Bx tại C. Từ C kẻ tiếp
  tuyến thứ hai CD với (O) (D là tiếp điểm).

  • 1) Chứng minh OC ⊥ BD.
  • 2) Chứng minh bốn điểm O, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.
  • 3) Chứng minh góc CMD = CDA.
  • 4) Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Tìm vị trí của M để chu vi tam giác OMH đạt giá trị lớn nhất.

  Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 phòng GD và ĐT Quận 7 – TP. HCM