Đáp án đề thi HK1 Toán 12 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi học kỳ 1 toán lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 lớp 12 mới nhất của trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018-2019 ngay sau đây.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Nội dung bộ đề thi có mã đề 759 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề 759, 760, 761, 762, 763, 764 ngay sau đây.

  Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để có thể tích là 6√3 cm3. Để ít hao tốn vật liệu nhất thì cần tính độ dài các cạnh của khối lăng trụ tam giác đều này bằng bao nhiêu?

  • A. Cạnh đáy bằng 2√6 cm và cạnh bên bằng 1 cm.
  • B. Cạnh đáy bằng 2√3 cm và cạnh bên bằng 2 cm.
  • C. Cạnh đáy bằng 2√2 cm và cạnh bên bằng 3 cm.
  • D. Cạnh đáy bằng 4√3 cm và cạnh bên bằng 1 cm.

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Khối chóp tứ giác đều là khối đa diện đều loại {3;3}.
  • B. Khối bát diện đều không phải là khối đa diện lồi.
  • C. Lắp ghép hai khối hộp luôn được một khối đa diện lồi.
  • D. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt.

  Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

  • A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
  • B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
  • C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
  • D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.

  Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 12 – THPT Kỳ Anh – Hà Tĩnh