Đáp án đề thi HK1 Toán 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 toán 11 của trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương. Nội dung bộ đề thi có mã đề 287 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan. Với tổng thời gian học sinh làm bài là 90 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề 287, 533, 393, 516 ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Một nhóm gồm 8 học sinh trong đó có hai bạn Đức và Thọ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm học sinh trên. Tính xác suất để trong 3 học sinh được chọn phải có Đức hoặc có Thọ.

Cho tứ diện ABCD, lấy I là trung điểm của AB, J thuộc BC sao cho BJ = 3JC. Gọi K là giao điểm của AC với IJ. Khi đó điểm K không thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

  • A. (ABC).
  • B. (BCD).
  • C. (CIJ).
  • D. (ACD).

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không có điểm chung.
  • B. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau
  • C. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.
  • D. Hai đường thẳng song song khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.

Xem thêm: Đề khảo sát lần 2 Toán 11 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh