Đáp án đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi giữa học kỳ 2 lớp 11 của trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

Nội dung bộ đề thi với 04 mã đề, các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài tập. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Trong đó phần nội dung kiểm tra gồm các chủ đề Đại số & Giải tích 11 và Hình học 11. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 Lương Thế Vinh – Hà Nội

Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a; b]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Nếu hàm số f(x) liên tục, đồng biến trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không thể có nghiệm trong khoảng (a; b).
  • B. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a; b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a; b).
  • C. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trong khoảng (a; b).
  • D. Hàm số f liên tục trên nửa khoảng [a; b] nếu nó liên tục trên khoảng (a; b) và lim f(x) khi x→a+; lim f(x) khi x→b− tồn tại và hữu hạn.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số y = |x| có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
  • B. Hàm số y = |x| + √x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
  • C. Hàm số y = cotx có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
  • D. Hàm số y = √x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 11 THPT Nguyễn Chí Thanh HCM