Đáp án đề KT 1 tiết Hình học 11 chương 2 & 3 trường Giai Xuân – Cần Thơ

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Hình học chương 2 và 3 của trường THPT Giai Xuân – Cần Thơ năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết hình học gồm các chủ đề: đường thẳng và mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song, đường thẳng và mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song, phép chiếu song song, vector trong không gian, hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và các dạng bài tập liên quan.

Trong đó nội dung bộ đề gồm 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Tổng thời gian làm bài là 45 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Bảng mô tả chi tiết đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 2 & 3 

PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu hỏi Mức độ Mô tả
1 1 Cách xác định một mặt phẳng qua ba điểm
2 2 Cách xác định một mặt phẳng
3 3 Cho hình chóp, xác định giao điểm của 2 trung điểm với mặt bên của hình chóp
4 1 Chọn mệnh đề đúng khi nó về hai đường thẳng chéo nhau
5 2 Cho hai đường thẳng phân biệt, có bao nhiêu vị trí tương đối xảy ra
6 3 Cho hình chóp đáy hình bình hành, tìm giao tuyến của mặt phẳng tạo bởi tâm O của đáy với trung điểm của 2 cạnh bên với mặt đáy
7 1 Hệ quả của đường thẳng và mặt phẳng song song
8 1 Hệ quả cả hai mặt phẳng song song
9 1 Hình biểu diễn của hình bình hành trong không gian
10 2 Quy tắc ba điểm tìm đẳng thức đúng
11 1 Cho đường thẳng, tìm vector không là vector chỉ phương của đường thẳng đó
12 1 Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
13 1 Chọn khẳng định sai khi nói về vector pháp tuyến của mặt phẳng
14 2 Cho tứ diện ABCD, SA vuông góc đáy. Chọn khẳng định đúng về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
15 2 Công thức tính góc giữa hai đường thẳng
16 2 Cho ba đường thẳng, chọn mệnh đề sai khi nói về góc giữa chúng
17 3 Tìm tập hợp các điểm cách đều hai điểm A và B
18 3 Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
19 4 Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
20 4 Tính góc giữa hai đường thẳng

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu hỏi Mức độ Mô tả
1a 1 Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng
1b 2 Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
1c 3 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc
1d 1 Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 trường Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan