Đáp án đề KSCL Toán 11 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề KSCL môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 11 mới nhất của trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 101, được được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài tập. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Kỳ thi được tốc nhằm mục đích kiểm tra chất lượng môn Toán của học sinh khối 11 giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Nếu đường thẳng a và mặt phẳng (P) có một điểm chung duy nhất thì a và mặt phẳng (P) cắt nhau.
  • B. Nếu đường thẳng a và mặt phẳng (P) có hai điểm chung phân biệt thì a nằm trong mặt phẳng (P).
  • C. Nếu đường thẳng a và mặt phẳng (P) không có điểm chung thì a // (P).
  • D. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (P) thì a // (P).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao của hai đường chéo, AC = a, BD = b, tam giác SBD đều. Gọi I là điểm di động trên đoạn AC với AI = x (0 < x < a). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua I và song song với mặt phẳng (SBD). Biết (P) cắt hình chóp theo thiết diện có diện tích S. Tìm x để S lớn nhất.

Xem thêm: Đáp án đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội