Đáp án đề KSCL Hóa học 11 lần 1 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi KSCL lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL Hóa học 11 của trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi mã đề 172, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề.

Bộ đề thi nhằm giúp giáo viên bộ môn Hóa học nắm rõ chất lượng học tập môn Hóa học 11. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề KSCL Hóa học 11 lần 1 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình phân tích định tính các nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ. Vai trò của CuSO4 (khan) và sự biến đổi màu của nó trong thí nghiệm này là?

  • A. định tính nguyên tố H và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.
  • B. định tính nguyên tố C và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.
  • C. định tính nguyên tố C và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.
  • D. định tính nguyên tố H và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.

Cho các miếng Al vào cốc đựng dung dịch HNO3 có nồng độ khác nhau:

  • Cốc 1 có khí không màu bay ra, nhẹ hơn không khí.
  • Cốc 2 có khí không màu bay ra, đổi màu nâu đỏ trong không khí.
  • Cốc 3 có khí không màu bay ra, không đổi màu và nặng hơn không khí.

Khí bay ra trong các cốc 1, 2, 3 lần lượt là?

Xem thêm: Đáp án đề KSCL Vật lý 11 lần 1 – trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài viết nên xem

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan