Đáp án đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 trường THPT Thăng Long – Hà Nội

Hôm nay dapandethi xin mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra học kỳ 1 Toán lớp 12. Đây là bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 12 của trường THPT Thăng Long – Hà Nội năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 243 gồm 4 trang. Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề.

Kỳ thi được tổ chức tại trường vào ngày 12/12/2018. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết các mã đề 141, 243, 345, 456 ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 trường THPT Thăng Long – Hà Nội

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có độ dài ba cạnh AB = x, AD = y, AA’ = z thay đổi và thỏa mãn x + y + z = 6. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình hộp trên: Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Giá trị nhỏ nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 12pi.
  • B. Giá trị lớn nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 12pi.
  • C. Giá trị lớn nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 36pi .
  • D. Giá trị nhỏ nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 36pi.

Số lượng vi khuẩn V nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được xác định theo công thức s(t) = m.3^t, trong đó m là số vi khuẩn lúc đầu, s(t) là số vi khuẩn sau t phút. Biết rằng sau 3 phút thì số vi khuẩn là 20 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số vi khuẩn đạt được 540 nghìn con?

Bạn An có 9 quyển sách gồm 4 quyển toán, 3 quyển lý và 2 quyển tiếng anh. Bạn An chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách để quyên góp cho thư viện trường THPT Thăng Long – Hà Nội. Tính xác suất để trong 3 quyển được chọn có ít nhất một quyển toán.

Xem thêm: Đáp án đề thi định kỳ lần 3 Toán 12 trường THPT chuyên Bắc Ninh

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan