Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 THPT Trấn Biên – Đồng Nai 2019

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 10. Đây là bộ đề KSCL giữa kỳ của trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai.

Nội dung bộ đề kiểm tra với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài trong thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết kèm lời giải chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 THPT Trấn Biên – Đồng Nai

Rót chất A vào một ống nghiệm, rồi đổ thêm chất B vào. Khi nồng độ chất B đạt đến một giá trị nhất định thì chất A mới tác dụng với chất B. Khi phản ứng xảy ra, nồng độ cả hai chất đều giảm đến khi chất B được tiêu thụ hoàn hoàn. Đồ thị nồng độ mol theo thời gian nào sau đây thể hiện quá trình của phản ứng?

Phát biểu nào sau đây sai?

  • A Hai vecto cùng hướng thì cùng phương.
  • B Độ dài của vecto là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vecto đó.
  • C Hai vecto cùng phương thì cùng hướng.
  • D Vecto là đoạn thẳng có hướng.

Cho hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c (a ≠ 0) có đồ thị (P), đỉnh của (P) có tọa độ được xác định bởi công thức nào sau đây?

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 10 trường Gia Bình 1 – Bắc Ninh lần 1 2019