Đáp án đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 trường Cây Dương – Kiên Giang

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết Giải Tích 12 chương 4.Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12. Của trường THPT Cây Dương – Kiên Giang năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra với mục đích nhằm kiểm tra định kỳ chủ đề kiến thức số phức. Trong đó nội dung bộ đề có mã đề 234 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 45 phút và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 – Cây Dương – Kiên Giang

Trong mặt phẳng phức Oxy, gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3 + 2i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = 2 + 3i. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.
  • B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành.
  • C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung.
  • D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O.

Xét các số phức z thỏa mãn w = (z – 2)(z + 4i) – 7 là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng?

Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| = |z – 2 – 6i| là đường thẳng d. Khoảng cách từ gốc O đến đường thẳng d bằng bao nhiêu?

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 trường Cây Dương – Kiên Giang