Đáp án đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề kiểm tra giải tích 12 chương 4. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết được biên soạn để kiểm tra chủ đề kiến thức số phức. Trong đó nội dung bộ đề kiểm tra có mã đề 221 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 04 lựa chọn với 30 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 45 phút và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 – Đoàn Thượng – Hải Dương

Cho số phức z thỏa |z – 1 + i| = 2. Chọn phát biểu đúng:

  • A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng.
  • B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 4.
  • C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol.
  • D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 2.

Cho hai số thực b và c (c > 0). Kí hiệu A, B là hai điểm biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình z^2 + 2bz + c = 0 trong mặt phẳng phức. Tìm điều kiện của b và c để tam giác OAB là tam giác vuông (O là gốc tọa độ).

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Mỗi số thực a được coi là một số phức với phần ảo bằng 0.
  • B. Số phức z = a + bi được gọi là số thuần ảo (hay số ảo) khi a = 0.
  • C. Số 0 không phải là số ảo.
  • D. Số i được gọi là đơn vị ảo.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường Tân Hiệp – Kiên Giang