Đáp án đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 trường Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 chương 5 của trường THPT Phan Chu Trinh – Đắk Lăk.

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 178 được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trong đó nội dung phần trắc nghiệm gồm 16 câu, chiếm 5 điểm. Và nội dung phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 5 điểm. Với tổng thời gian làm bài là 45 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

  • Cho hàm số f(x), g(x) có đồ thị như hình vẽ. Đặt h(x) = f(x)/g(x). Tính h'(2) (đạo hàm của hàm số h(x) tại x = 2).
  • Đạo hàm của hàm số y = (x^2 + x – 1)^2017 bằng?
  • Cho đồ thị hàm số y = x^3 – 2x^2 + 2x – 1 (C). Gọi x1, x2 là hoành độ các điểm M, N trên (C) mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = 2018 – x. Khi đó x1 + x2 bằng?

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 trường Tân Hiệp – Kiên Giang