Đáp án đề kiểm tra định kỳ Toán 11 trường Nam Tiền Hải – Thái Bình

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 11 mới nhất của trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 177 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề 177, 276, 375, 478 ngay sau đây.

Trích dẫn nội dung đề kiểm tra định kỳ Toán 11 Nam Tiền Hải – Thái Bình

Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Góc giữa hai đường thẳng bất kỳ luôn là góc nhọn.
  • B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng với góc giữa hai đường thẳng a và c khi b vuông góc với c.
  • C. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng với góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với c.
  • D. Góc giữa hai đường thẳng luôn luôn bằng với góc giữa hai véctơ có giá là hai đường thẳng đó.

Trong không gian, tìm mệnh đề đúng?

  • A. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó song song với nhau.
  • B. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ phải nằm trong cùng một mặt phẳng.
  • C. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ cùng hướng.
  • D. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó cùng song song với một mặt phẳng.

Xem thêm: Đáp án đề KSCL Toán 11 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc