Đáp án đề kiểm tra định kỳ Toán 11 lần 1 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra định kỳ Toán lớp 11. Đây là bộ đề kiểm tra định kỳ lớp 11 lần 1 của sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận. Tổng thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề.

Mục đích của bộ đề nhằm đánh giá tổng quát lại các nội dung kiến thức Toán 1. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ Toán 11 lần 1 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Một hộp chứa 5 quả cầu màu xanh, 6 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 5 quả cầu từ hộp đó.

  • a. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra như vậy.
  • b. Tính xác suất sao cho 5 quả cầu được lấy ra có 3 quả cầu màu xanh và 2 quả cầu màu đỏ.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho M không trùng với điểm A và B, trên cạnh CD lấy điểm N sao cho N không trùng với điểm C và D. Mặt phẳng (a) là mặt phẳng đi qua MN và song song với SA.

  • a. Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD).
  • b. Tìm giao điểm F của SB với (a).
  • c. Xác định thiết diện của hình chóp với (a). Tìm điều kiện của MN để thiết diện là hình thang.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên