Đáp án đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 THPT Lương Định Của – Cần Thơ 2019

Tiếp theo hôm nay xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 mới nhất của trường THPT Lương Định Của – Cần Thơ 2019. Nội dung bộ đề kiểm tra một tiết trong chương trình Giải tích chương 3. Với nội dung bao gồm: nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân và các phương pháp tính tích phân, ứng dụng của tích phân để tính diện tích, thể tích, giải các dạng toán thực tiễn liên quan.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Trong đó nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 có mã đề 133 gồm 4 trang với 25 câu trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài là 45 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề 133, 355, 288, 444 ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 THPT Lương Định Của – Cần Thơ

Viết công thức tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm x = a, x = b (a < b) có diện tích thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (a ≤ x ≤ b) là S(x).

Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc v'(t) = 3/(t + 1) (m/s^2). Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s. Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây (làm tròn đến kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) có giá trị gần với giá trị nào sau đây?

Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b), xung quanh trục Ox.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An 2019