Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường Thị xã Quảng Trị

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 12 mới nhất của trường THPT Thị Xã Quảng Trị.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 135, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz. Bộ đề gồm 2 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm chọn đáp án đúng kết hợp với trắc nghiệm điền khuyết. Trong đó nội dung phần trắc nghiệm chọn đáp án đúng gồm 16 câu. Và nội dung phần trắc nghiệm điền khuyết gồm 4 câu. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường Thị xã Quảng Trị

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;0;1), B(1;1;1) và mặt phẳng (P): x + y + 2z + 2 = 0. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A, song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d lớn nhất.

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 9 và tam giác ABC với A(7;0;0), B(0;14;0), C(4;-6;0). Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho khối tứ diện MABC có thể tích lớn nhất.

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 2 = 0. Viết phương trình của mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 2π.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên