Đáp án đề khảo sát Toán 11 lần 3 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 11 mới nhất của trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề thi được biên soạn với mã đề 501. Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Với bộ đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán. Nội dung đề bao quát hết toàn bộ chương trình Toán 11. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 11 lần 3  THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 6 hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều hơn ô đầu tiên là 4, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều hơn ô thứ hai là 4 … và cứ thế tiếp tục đến ô cuối cùng. Biết rằng đặt hết số hạt dẻ trên bàn cờ người ta phải sử dụng hết 19 998 hạt dẻ. Hỏi bàn cờ có bao nhiêu ô?

Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

  • A. Nếu 1 mặt phẳng chứa 1 đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc.
  • B. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với mặt phẳng thứ 3 thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ 3.
  • C. Nếu đường thẳng d vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (P) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P).
  • D. Nếu 2 mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều vuông góc với (Q).

Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Nếu đường thẳng a song song với mp (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song song với a.
  • B. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua 2 đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đó (hoặc trùng với 1 trong 2 đường thẳng đó).
  • C. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.
  • D. Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng.

Xem thêm: Đề khảo sát Toán 11 lần 2 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh