Đại học Nội vụ Hà Nội công bố điểm xét tuyển năm 2019

Trường Đại học Nội Vụ cơ sở Hà Nội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2019.

    NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

    Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH Nội Vụ cơ sở Hà Nội 2019

    Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội trực thuộc bộ Nội Vụ thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 tại trụ sở chính Hà Nội cụ thể như sau: