Công thức và cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019

Hướng dẫn cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT để biết đỗ hay trượt tốt nghiệp năm 2019 với ví dụ cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 có nhiều thay đổi so với năm trước. Điểm thi THPT Quốc gia chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp, còn điểm trung bình lớp 12 chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp. Như vậy điểm thi THPT Quốc gia sẽ quyết định phần lớn điểm tốt nghiệp của chúng ta.

Công thức tính ĐXTN đối với Giáo dục THPT năm 2019:

Ngoài ra để được xét công nhận tốt nghiệp THPT các em cần lưu ý:

  • Đối với thí sinh thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
  • Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp KHTN và KHXH mà bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
  • Thí sinh không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT
  • Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Video cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019


Nguồn: Tin.tuyensinh247.com

Bài Liên Quan