Xin chào các em! Sau đây, Dapandethi xin được tiếp tục chia sẻ với các em thêm một bộ tài liệu Tiếng Anh. Tài liệu chuyên đề 4: Danh động từ và động từ nguyên thể trong Tiếng Anh. Đây là một một mảng kiến thức khá trọng tâm, xuất hiện hầu hết trong các bài thi Tiếng Anh. Do vậy, các em hãy chú ý tham khảo bộ tài liệu bổ ích này nhé!

Xem thêm: Chuyên đề 3: Cấu tạo các loại từ trong Tiếng Anh