Bộ đề tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Phạm Văn Nghiệp

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2019 ngay sau đây. Đây là một trong những bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 mới nhất do thầy Phạm Văn Nghiệp biên sonaj. Bộ tài liệu gồm 185 trang được tuyển tập 09 đề cơ bản tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Với các bộ  đề đều có đáp án và lời giải chi tiết. Đây là một trong những bộ tài liệu hướng đến đối tượng học sinh ôn thi THPT Quốc Gia 2019 với mục tiêu điểm 4 – 5 – 6 điểm môn Toán và muốn tổng ôn chắc chắn các kiến thức cơ bản. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ tài liêu ngay sau đây.

  Trích dẫn nội dung tài liệu bộ đề tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán

  Một ban đại diện gồm 5 người được thành lập từ 10 người có tên sau đây: Lan, Mai, Minh, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Nga. Tính xác suất để ít nhất ba người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M.

  Cho f(x) = 1/(x + 2), chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

  • A. Trên (-2;+∞), nguyên hàm của hàm số f(x) là F(x) = ln(x + 2) + C1; trên khoảng (-∞;-2), nguyên hàm của hàm số f(x) là F(x) = ln(-x – 2) + C2 (C1, C2 là các hằng số).
  • B. Trên khoảng (-∞;-2), một nguyên hàm của hàm số f(x) là G(x) = ln(-x – 2) – 3.
  • C. Trên (-2;+∞), một nguyên hàm của hàm số f(x) là F(x) = ln(x + 2).
  • D. Nếu F(x) và G(x) là hai nguyên hàm của của f(x) thì chúng sai khác nhau một hằng số.

  Cho số phức z = a + bi (a, b thuộc R) tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Số phức liên hợp của z có mô đun bằng mô đun của iz.
  • B. Mô đun của z là một số thực dương.
  • C. z^2 = |z|^2.
  • D. Điểm M(-a;b) là điểm biểu diễn của z¯.

  Xem thêm: Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán – Lư Sĩ Pháp (Tập 2)

  5/5 - (1 bình chọn)