Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9

Hiện hay có một số tờ báo của người Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài. Nội dung các tờ báo này xuyên tạc công cuộc đổi mới và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Theo em, những tờ báo trên có vi phạm pháp luật Việt Nam không ?

Lời giải chi tiết:

Theo em, những tờ báo trên vi phạm pháp luật Việt Nam, cụ thể vi phạm quyền tự do ngôn luận, họ đã lợi dụng quyền này để xuyên tạc sự thật.

Câu 10

Có chi đoàn lớp tổ chức thảo luận những vấn đề sau:

 Đ án năm học mới

 Phương hướng hoạt động của chi đoàn

 Xét kết nạp đoàn viên

 Xét hạnh kiểm

 Phê bình em A bỏ học

 Kiến nghị đổi giáo viên

 Bầu lại lớp trưởng

Em cho biết nhng vấn đề nào được phép thảo luận, những vấn đề nào không được phép thảo luận (đánh dấu X vào ô trống) ?

Lời giải chi tiết:

Những vấn đề được phép thảo luận :

Câu 11

Em M học giỏi, ngoan, được các thầy cô và bạn bè quý mến. H là bạn cùng tổ đã ghen ghét và viết những tờ giấy nói xấu M dán lên chỗ ngồi của M, bàn giáo viên và lên tường.

Em nhận xét gì về hành vi của H ?

Lời giải chi tiết:

Hành vi của H là hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận, lạm dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm M.

Câu 12

Những hành vi nào sau đây lợi dụng quyền tự do ngôn luận (đánh dấu X vào ô trống) :

 Xuyên tạc sự thật

 Nói xấu

 Vu cáo

 Nghe theo bọn xấu, phản động

 Lộ bí mật quốc gia

 Gián tiếp gặp cơ quan có thẩm quyền.

Tài liệu tham khảo:

* Hiến pháp năm 1992

Điều 69 (trích):

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin…

* Luật Báo chí

Điều 2 (trích) :

Bảo đảm quyển tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí.

* Luật  Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Điều 34 (trích): Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến trẻ em,...

Lời giải chi tiết:

Hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận :

dapandethi.vn