Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9

Cô H làm việc tại văn phòng của một trường. Cô được giao sử dụng máy vi tính của trường. Ngoài công việc được giao, cô còn nhận đánh thuê cho các cơ quan khác hoặc cho học sinh để kiếm thêm tiền.

Câu hỏi:

- Việc làm của cô H đúng hay sai ?

- Nhà trường phải xử lí việc làm của cô H như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

 - Việc làm của cô H là sai.

- Nhà trường cần phạt cảnh cáo, kỉ luật cô H. Nếu cô vẫn tiếp tục vi phạm với tính chất và mức độ nghiêm trọng hơn thì cần giao cho cơ quan nhà nước để cơ qun nhà nước có biện pháp xử lý phù hợp.

Câu 10

Lớp 8A và lớp 8B ở cạnh nhau. Giờ ra chơi, các em hai lớp nô đùa, xô đẩy nhau ngoài hành lang. Em H ở lớp 8A đẩy mạnh em M lớp 8B ngã vào cánh cửa. Cánh cửa bị vỡ, hai em bỏ chạy và không ai nhận lỗi về mình.

Câu hỏi :

- Hai em H và M vi phạm gì ?

- Nhà trường xử lí hành vi đó đối với H và M như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

- Hai anh em H và M đã vi phạm về làm hỏng tài sản của nhà trường và không nhận lỗi

- Nhà trường cần có biện pháp xử lí kỉ luật với hai trường hợp trên, sau đó mời bố và mẹ của 2 em trên lên bồi thường.

Câu 11

Những việc làm nào sau đây vi phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng (đánh dấu x vào ô trống)

 Chặt phá rừng

 Buôn bán đất trái pháp luật

 Khai thác gỗ quý

 Lấy tiền nhà nước cho vay

 Kinh doanh thua lỗ nên nợ tin  ngân hàng

 Lãng phí điện, nước tập thể

 Làm hàng giả.

Lời giải chi tiết:

Những việc làm vi phạm tài sản nhà nước và lợi ích cộng đồng:

Câu 12

Em cho biết ý kiến đúng về nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của học sinh (đánh dấu x vào ô trng) :

Bảo vệ, giữ gìn bàn ghế                    

Không lãng phí điện, nước                

Không hái hoa trong công viên         

Bảo vệ tài sản của người khác          

Câu cá của hợp tác xã                       

Bảo vệ môi trường                             

Tiết kiệm, giản dị                                

Tài liệu tham khảo:

* Hiến pháp năm 1992 : Điều 17, 18.

* Bộ luật Hình sự năn) 1999 : Điều 144

* "Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tốn bao nhiêu mồ hôi và sức lao động. Chúng ta chỉ cố thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống! Cho nên phải biết giữ gìn của công".

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng về nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của học sinh:

dapandethi.vn