Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9

Tốp học sinh trường H lao động đào mương giúp địa phương. Hai em Quý và Hùng đã đào được hộp sắt trong đó có đựng các đồng tiền đúc bằng vàng. Quý và Hùng đã đưa cho cô giáo chủ nhiệm để nộp lại cho nhà trường.

Câu hỏi:

- Quý, Hùng và nhà trường có quyền sử dụng số vàng đó không ?

- Số vàng đó phải được giải quyết như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

- Quý, Hùng và nhà trường đều không có quyền sử dụng số vàng đó.

- Số vàng đó cần phải được giao nộp cho nhà nước để tìm chủ nhân của số vàng và tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Câu 10

Nếu thấy hành vi chiếm dụng tài sản của người khác thì em sẽ làm gì ? (đánh dấu x vào ô trống)

 Sợ hãi bỏ đi

 Nhắc nhở người đó không nên làm

 Tìm cách báo cho người bị hại biết để tự bảo vệ

 Làm như không biết, bỏ đi

 Yêu cầu người đó trả lại tài sản

Lời giải chi tiết:

Câu 11

Phẩm chất đạo đức nào sau đây thể hiện nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác:

- Trung thực -Thật thà

- Liêm khiết

- Tự trọng

- Trách nhiệm

- Tiết kiệm

Lời giải chi tiết:

Phẩm chất đạo đức thể hiện nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác:

- Trung thực

- Thật thà

- Liêm khiết

- Tự trọng

- Trách nhiệm

Câu 12

Sưu tầm, ca dao tục ngữ cố nội dung tôn trọng tài sản người khác.

Tài liệu tham khảo :

* Hiến pháp năm 1992.

* Bộ luật Hình sự năm 1999.

Lời giải chi tiết:

Ca dao tục ngữ có nội dung tôn trọng tài sản người khác :

-     Của phi nghĩa có giàu đâu

Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền 

-     Ai ơi đừng tham của người

Lấy một phải trả gấp mười về sau.

-    Có vay có trả mới thỏa lòng nhau.

dapandethi.vn