Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Hãy đánh dấu x vào cột cho phù hợp với các hành vi sau đây : 

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Những hành vi nào sau đây thuộc về nội quy, quy phạm pháp luật đối với học sinh ? 

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Giải thích câu ca dao sau :

“Trăm năm bia đá thì mòn,

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".

Lời giải chi tiết:

– Trăm năm tượng trưng cho thời gian rất dài. Bia đá tượng trưng cho những gì vững chắc, bền lâu.

Ý câu thứ nhất là mọi vật chất cuối cùng đều bị hủy hoại trước sức tàn phá của thời gian.

– Bia miệng: Dư luận xã hội lưu truyền từ đời này sang đời khác

Ý câu thứ 2 là những chuyện tốt đẹp, vẻ vang hay xấu xa của một cá nhân hay một tầng lớp nào đó trong xã hội sẽ được người đời nhắc nhở mãi.

– Vì bia miệng có sức lưu truyền như vậy nên ông cha ta khuyên con cháu phải sống cho thanh cao, trong sạch, biết quý trọng danh dự, sống đúng với đạo lí làm người.

Câu 9

Hành vi nào sau đây trái với đạo đức hoặc trái pháp luật ? 

Lời giải chi tiết:

Câu 10

Nguyên nhân cơ bản nào sau đây dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật của công dân:

- Trình độ dân trí

- Sự phát triển của nền kinh tế

- Ý thức công dân

- Phong tục tập quán.

Tài liệu tham khảo:

* Hiến pháp năm 1992.

* Hệ thống các ngành luật.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật: trình độ dân trí và ý thức công dân.

dapandethi.vn