Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Anh C đi xe máy vào đường ngược chiều đã bị cảnh sát giao thông phạt tiền, nhưng không đưa hóa đơn cho anh C.

Theo em:

- Người cảnh sát giao thông đó đã vi phạm điều gì ?

- Anh C phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình ?

Lời giải chi tiết:

- Cảnh sát giao thông đã vi phạm pháp luật về xử phạt hành chính, vì theo quy định, sau khi ra quyết định xử phạt thì người bị xử phạt phải nhận được biên bản xử phạt.

- Anh C có thể viết đơn khiếu nại người cảnh sát giao thông đã phạt mình và nộp lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét.

Câu 7

Nhà ông A gần trạm bơm của xã. Ông đã câu trộm điện của trạm bơm để sử dụng . Do không biết cách sử dụng nên các thiết bị điện trong gia đình ông bị cháy. Lúc đó người ta mới phát hiện được việc ông đã câu trộm điện của trạm bơm.

Theo em:

- Ông A đã vi phạm điều gì ?

- Người phụ trách trạm bơm phải làm gì với hành vi của ông A ?

Lời giải chi tiết:

- Ông A đã vi phạm pháp luật hình sự khi đã câu trộm điện của nhà nước.

- Người phụ trách trạm bơm phải làm đơn tố cáo hành vi của ông A nộp lên cơ quan , tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyên để xử lí.

Câu 8

Hãy tự sắp xếp các mục xếp theo vẫn a, b, c cho đúng với các quyền của công dân theo thứ tự 1, 2, 3… dưới đây:

a) Quyết định giao sử dụng đất chưa hợp lý

b) Quyết định kỉ luật của cơ quan chưa đúng

c) Hành vi trốn thuế

d) Hành vi nhận hối lộ

e) Hành vi buôn lậu

1) Tố cáo

2) Khiếu nại

3) Tố cáo

4) Khiếu nại

5) Tố cáo

Lời giải chi tiết:

Cách sắp xếp đúng là : a - 2, b – 4, c – 1, d – 3, e – 5.

Câu 9

Các cơ quan nào sau đây có đủ thẩm quyền giải quyết việc trốn thuế (đánh dấu x vào ô trống) :

 Công an

 Viện kiểm sát nhân dân

 Tòa án nhân dân

 Ủy ban nhân dân địa phương

 Thủ trưởng cơ quan

 Cơ  quan điều tra

Lời giải chi tiết:

Cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết việc trốn thuế :

Câu 10

Những yêu cầu nào sau đây của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là đúng (đánh dấu x vào ô trống):

 Trung thực

 Khách quan

 Thận trọng

 Trả thù

 Vu khống, vu cáo

Tài liệu tham khảo:

Hiến pháp năm2013: Điều 30.

* Luật Khiếu nại, tố cáo: Điều 4.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo đúng :

dapandethi.vn