Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Tại sao phải có trình độ văn hoá mới sử dụng có hiệu quả quyền tự do ngôn luận ?

Lời giải chi tiết:

Có trình độ văn hóa mới sử dụng có hiệu quả quyền tự do ngôn luận. Vì, khi có trình độ văn hóa mới hiểu về pháp luật, phân biệt được những nơi, những điều được quyền nói, được tự do ngôn luận.

Câu 6

Nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí qua các mục sau (đánh dấu X vào ô trống):
 Thư em đc
 Ý kiến nhân dân
 Diễn đàn nhân dân
 Trả lời bạn nghe đài
 Hộp thư truyền hình

 Ý kiến người xây dựng

 Đường dây nóng

 Dịch vụ điện thoại 1080

 Ý kiến bạn đọc

 Người xây dựng

 Chuyên mục “gương người tốt, việc tốt”. 

Lời giải chi tiết:

Nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí qua các mục :

Câu 7

Tìm những hành vi để phân biệt các khái niệm sau :

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Những hành vi nào sau đây thể hiện công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận :

- Ông A góp ý với Chủ tịch xã H vì hành vi ông H xâm phạm tài sản hợp tác xã.

- Bố em viết báo phản ánh việc làm thiếu trách nhiệm của Sở Giao thông công chính đã để các hố ga không có nắp gây tai nạn giao thông cho người dân.

- Giáo viên trường trung học cơ sở A góp ý về Luật Giáo dục.

- Các đại biểu quốc hội chất vấn các Bộ trưởng trong kì họp Quốc hội.

- Vận động nông dân biểu tình chống lại việc làm sai trái của cán bộ huyện H.

Lời giải chi tiết:

Những hành vi thể hiện công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận :

- Bố em viết báo phản ánh việc làm thiếu trách nhiệm của sở Giao thông công chính đã để lại các hố ga không có nắp gây tai nạn giao thông cho người dân.

dapandethi.vn