Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Em cho biết ý kiến đúng về trách nhiệm quản lí tài sản nhà nước sau (đánh dấu x vào ô trống) :

 Tuyên truyền giáo dục

 Bảo vệ tài sản

 Tăng cường quản lí

 Bảo vệ lợi ích công cộng

 Chống lãng phí

 Chống tham ô, tham nhũng

 Yêu cầu mọi người tự giác

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Nêu nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng ?

Lời giải chi tiết:

- Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại, sử dụng vào mục đích cá nhân) tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

- Khi được nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, không tham ô, lãng phí.

Câu 7

Ông A chủ tịch xã H đã lợi dụng chức quyền tự ý bán đất canh tác của hợp tác xã để lấy tiền.

Câu hỏi:

- Ông A đã vi phạm như thế nào ?

- Pháp luật phải xử lí việc làm sai trái của ông A như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

- Ông A đã lợi dụng chức quyền làm điều trái pháp luật.

- Pháp luật sẽ xử lí ông A với tội danh lấn chiếm tài sản nhà nước, trục lợi cá nhân.

Câu 8

Tại mỏ than Quảng Ninh có rất nhiều cơ quan, công ti doanh nghiệp, cá nhân, tập thể... khai thác than. Vì tình hình khai thác phức tạp đã gây nên sự cạn kiệt than và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội.

Câu hỏi :

Nhà nước có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên ?

Lời giải chi tiết:

Nhà nước cần có kế hoạch khai thác than cho hợp lý, đồng thời tuyên truyền giáo dục và xử lí nghiêm minh hành vi gây mất an toàn và ổn định xã hội.

dapandethi.vn