Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Em có quyền gì với chiếc xe đạp của mình ?

Lời giải chi tiết:

Em có các quyền với chiếc xe đạp của mình: sử dụng xe, bán xe, tặng, cho, giữ và quản lí.

Câu 6

Bình 13 tuổi mượn xe đạp của chị gái để đi học. Bình tự ý đặt xe đạp đó ở hiệu cầm đồ để lấy tiền chơi điện tử.

Theo em : Bình có quyền đặt chiếc xe đó không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết:

Theo em, Bình không có quyền đặt chiếc xe đó. Vì theo quy định của pháp luật thì Bình chỉ có quyền sử dụng chiếc xe đó, giữ gìn và bảo quản trong thời gian mượn xe chứ không có quyền quản lý chiếc xe đạp đó.

Câu 7

Trên đường đi học về, Hằng và Hà nhặt được chiếc ví trong đó có tiền và các giấy tờ quan trọng khác. Sau một hồi suy nghĩ, hai em đã tìm các chú công an để nhờ trả lại cho người chủ chiếc ví.

Em có nhận xét gì về hành động của hai em đó ?

Lời giải chi tiết:

Hành động của hai chị em là hành động đẹp, thể hiện tinh thần chấp hành pháp luật. Hai em đã không lấy tài sản của người khác mà trả về chủ sở hữu.

Câu 8

Ngôi nhà số 12 phố H thuộc quyền sở hữu của ông Mạnh. Ông Mạnh cho bà Mai thuê tầng 1 để buôn bán. Do làm ăn thua lỗ, bà Mai đã gán lại ngôi nhà đó cho ông Hùng là chủ nợ.

Câu hỏi:

- Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà không ?

- Bà Mai có quyền gán ngôi nhà đó cho ông Hùng không ?

- Ông Hùng có quyền sử dụng ngôi nhà đó không ?

- Ông Mạnh cần gặp ai để đòi lại ngôi nhà đó ?

Lời giải chi tiết:

- Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà.

- Bà Mai không có quyền gán ngôi nhà đó cho ông Hùng.

- Ông Hùng không có quyền sử dụng ngôi nhà đó.

- Ông Mạnh gặp bà Mai để đòi lại ngôi nhà đó.

dapandethi.vn